GENERALFORSAMLING I

                                                                                                      

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Oure-Gudme If.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Det foregår onsdag den 26. august 2020 kl. 18.00 på Lundeborg Strand Camping.

Inden generalforsamlingen serveres der smørrebrød.

Tilmelding på tlf. 24611888 af hensyn til mad og covid-19.