I samarbejde med Sport24 har vi fået oprettet en webshop.

Her er der mulighed for at købe tøj i lækker kvalitet, med vores fine logo på.

Det er også i shoppen at tumblerne skal købe deres konkurrencetøj.

Link til shoppen: SPORT 24 TEAM - Klub

Der vil være mulighed for at prøve tøjet. For dem, der træner i Vejstrup, vil det være i uge 47, for badminton vil det være mandag i uge 48 og for eSport onsdag i uge 48.

Vi håber forældre til børn vil tage med til træning og tjekke tøjet ud – der vil også være hjælp til bestilling.

Vi håber I vil bakke godt op om vores initiativ 

Hilsen Bestyrelsen i OGIF

Nyheder

Sponsorer